Refund policy

Ons retour-en garantie beleid op een rij:

Retour

Het kan natuurlijk zo zijn dat het product dat u besteld heeft, niet helemaal naar wens is. In dat geval, kunt u het product naar ons terugsturen. U kunt op het retourformulier aangeven wat er mis is met het product.

StapStep houdt zich aan de wettelijke eisen m.b.t. retourneren, zoals gesteld in het ‘recht van retour’ voor consumenten.

Consumenten krijgen bij een aankoop via het internet een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de producten. De consument dient minimaal 14 dagen na aanmelding van de retour het product te retourneren. 

Het uitgangspunt daarbij is dat u de zaak op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als u dat in een winkel zou mogen doen. Hierbij kan worden gedacht aan een technische inspectie van de step en een (korte) proefrit van niet langer dan vijf kilometer. U bent zelf verantwoordelijk voor de retourkosten. U bent zelf verantwoordelijk voor beschadiging of verdwijning van het pakket tijdens het retourneren. Wij raden daarom altijd aan om het retour te sturen met track & trace code.

Als uw product niet aan de retourvoorwaarden voldoet kan StapStep waardevermindering toepassen op het aangekochte product. De hoogte hiervan wordt per product beoordeeld. 

Herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit termijn betreft 14 dagen vanaf het moment dat de consument de desbetreffende producten heeft ontvangen.

Inspectie van de gekochte zaak

U heeft de gelegenheid om het product te inspecteren. Daarbij is het van belang dat u zorgvuldig met de zaak omgaat. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als uw behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

Het uitgangspunt daarbij is dat u de zaak op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als u dat in een winkel zou mogen doen. Hierbij kan worden gedacht aan een technische inspectie van de step en een (korte) proefrit van niet langer dan vijf kilometer.

Overschrijdt u de inspectiebevoegdheid? Dan verliest u niet het recht op herroeping. Wel dient u het waardeverlies te vergoeden.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

U heeft recht op 2 jaar garantie wanneer de volgende situatie(s) zich voordoet (de 2 jaar garantie doet niets af aan de wettelijke garantie):

Het artikel is beschadigd of kapot geleverd.

1. Wanneer u het artikel ontvangt is het mogelijk om een DOA-procedure op te starten (Dead on Arrival). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.

 • Melding wordt binnen zeven dagen na levering gemeld bij StapStep
 • Het artikel is ongebruikt
 • Het artikel wordt compleet zoals geleverd teruggestuurd naar StapStep ter beoordeling

U kunt de DOA-procedure starten door contact op te nemen met StapStep. De DOA-procedure en fabrieksgarantie doen geen breuk aan de wettelijke garantie.

Het is mogelijk dat u het product langer in huis hebt dan zeven dagen. In dit geval is het mogelijk om de RMA-procedure op te starten.

In dit geval beroept u zich op de fabrieksgarantie. U kunt dit in gang zetten door contact op te nemen met StapStep.

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ondergenoemde onderdelen van het product (de fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie):

 • Batterij (slijtage uitgesloten)
 • Controller/moederbord
 • Motor
 • Display
 • Elektrische rem
 • Adapter

Onderdelen die buiten de garantie vallen zijn:

 • Defecten die niet door een fabricagefout zijn veroorzaakt
 • Fysieke schade in het algemeen
 • Beschadigd display
 • Beschadigde verlichting en/of reflectoren
 • Beschadigde adapter
 • Waterschade
 • Verkeerd aandraaien van de meegeleverde schroeven en bouten
 • Slijtage onderdelen (waaronder slijtage van de batterij)
 • Schade welke is veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of door klimatologische invloeden

 

Europees Modelformulier voor herroeping

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Dit formulier kunt u hier vinden en downloaden: Download het formulier